Repertoár

Tradiční profilový repertoár souboru Kolíček

.... Praha nepatří do žádného typického folklórního regionu jako např. Horňácko, Valašsko, Detva či Gemer, ale je jedním velkým folklórním regionem, ve kterém se všichni potkávají. Zavane sem jak janáčkovský popěvek nebo fujarový "rozfuk" z Detvy, tak i melodie cikánských dálných stepí, maďarské pusty, vůně Balkánu. A to je velká příležitost rozšířit nejen výrazové prostředky Kolíčku a jeho repertoár, ale také folklórní obzory našich posluchačů.

.... Repertoár dětského folklórního souboru Kolíček není proto pevně spojen s žádným folklórním regionem. Je sestaven nejen z moravských, slovenských, maďarských, rumunských i cikánských lidových melodií a popěvků, ale i ze skladeb klasických a moderních, které z lidových písní vycházejí. Kolíček staví své hudební pojetí folklórních témat především na aranžmá a instrumentaci takřka šité na míru. Jejím cílem je vlastní osobitá interpretace, která od hráčů vyžaduje poměrně velkou technickou zdatnost.

.... Díky širokému spektru folklórních témat, která Kolíček zpracovává a interpretuje, stal se jeho repertoár opravdu pestrou folklórní mozaikou. Kdo chce s námi obdivovat muzikálnost a zpěvnost lidových písní a melodií, je srdečně zván na naše vystoupení.

Úpravy písní vznikaly v průběhu mnoha let přímo na míru té které generaci dětí působících v souboru. Účelem této práce bylo najít vhodnou cestu k motivaci dětí pro hru na smyčcové nástroje a probudit v malých i větších muzikantech zájem o lidové písně z Moravy a Slovenska. Nástrojové obsazení je přizpůsobeno hudeckému stylu folklorního hraní (bez cimbálu) a vlastní aranžmá je provedeno s cílem zachovat regionální charakter a zpěvnost jednotlivých písniček,abychom v jejich provedení měli možnost slyšet krásné melodie a hudební dochované poklady z minulosti, které si předávají generace milovníků tohoto umění dodnes.

Mezi nejkrásnější a také nejoblíbenější písničky z repertoáru dětského folklórního souboru patří například tyto:

Ztratila se kravárečka (Lašská taneční píseň - starodávný)
Plelo dívča-Oči černé (Bánov,Uherské Hradiště)
Stála Kačenka (Sedlácká píseň z Horňácka)
Škoda ťa synečku-To Fryštatské pole (Ratiboř, Valašsko)
Třeba su já-Šel šohajek (Bánov Uherské Hradiště)
Jede Janošek (Zbojnická ze Strážnice, podle sbírky F.Sušila)
Čerešeň, čerešeň (Šariš Východní Slovensko)
Zahrajtě mi muzikanti (Hrušov,Hont Velký Krtíš,Slovensko)
Pred našima okienečky (Dúbrava Střední Slovensko)
Ej štirmi hudačkove (Šariš Východní Slovensko)
Čia to rolička neoraná (Šariš,Dlhá Lúka Východní Slovensko)
Ej kročkom koňu kročkom (Šariš Východní Slovensko)

Úpravy těchto písní vyšly ve sborníku "Zpívánky pro Kolíček I."