o souboru

Dětský folklórní soubor založila Božena Novotná v roce 1990 jako Lidový soubor ve své tehdejší smyčcové třídě, od roku 1992 pak soubor funguje pod názvem Kolíček. Jeho název vznikl podle malé součástky houslí - kolíčku na ladění. Soubor Kolíček vystupuje na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí. Mezi jeho největší úspěchy patří 1.cena a navíc mimořádné ocenění za nejlepší instrumentální provedení v mezinárodní soutěži v Itálii v Riva del Garda, kde byl nejmladší mezi 80 soutěžícími soubory. Dále jsou to opakovaně získaná prvenství v Celonárodní soutěži lidových souborů ZUŠ a tři získaná prvenství v Mezinárodní soutěži Ohňostroj talentů. Každoročně se zúčastňuje Dětského setkání lidových muzik, na kterém se scházejí dětské muzičky z Čech a Moravy, je to vždy pestrá přehlídka písní a melodií z různých regionů. Nemalou zásluhou úspěchů souboru Kolíček je úprava písní a melodií z Moravy, Slovenska i Rumunska, kterou dodává Ing. Milan Ort.

V současnosti funguje už 6.generace členů souboru a nové zájemce i členy rádi vždy uvítáme.

historie

.... První známky existence souboru Kolíček se objevily už v roce 1990 v ZUŠ Voborského v Praze Modřanech. Zakladatelkou Kolíčku byla paní učitelka Božena Novotná, současná vedoucí souboru a prvním primášem souboru byl František Souček, nyní absolvent AMU a primárius Zemlinského kvarteta. Pod názvem Kolíček začal soubor působit až od roku 1992 při Základní umělecké škole v Praze Modřanech.

.... Poprvé se soubor představil veřejnosti na školních koncertech. Poté jste mohli vidět jeho vystoupení např. v KD Novodvorská, PKO Výstaviště-Holešovice, v klášteře Emauzy, na Brumlovce, v Pálfyho paláci, v divadle U hasičů a na různých dalších místech v Praze.

.... Z řady dalších vystoupení, která soubor absolvoval, je třeba připomenout účast na celostátních folklórních přehlídkách a soutěžích i samostatná koncertní turné v zahraničí, např. v Německu, na Slovensku, v Itálii, Chorvatsku, Dánsku, Francii. Výrazný úspěch zaznamenává soubor na mezinárodní soutěži v italské Riva del Gardě, kde získává první cenu a zvláštní ocenění za instrumentaci.

.... Od září 1996 začal soubor Kolíček fungovat pod hlavičkou ZUŠ Ilji Hurníka v Praze. Zároveň vzniká i jeho generačně mladší varianta stejného jména. V lednu 1997 pak získavaji oba soubory v celopražském kole soutěže folklórních souborů první cenu. Ti starší postoupili do celostátní soutěže v Břeclavi, kde získali v druhé kategorii první cenu. Toto úspěšné seskupení však netrvá dlouho, jeho členové odcházejí za studiem a tak nastupuje definitivně druhá generace Kolíčku.

.... V této podobě získává Kolíček v roce 2000 a 2003 první cenu v první kategorii v celopražském kole soutěže folklórních souborů, v roce 2006 první cenu v druhé kategorii s postupem do celostátního kola v Břeclavi, kde získavá třetí cenu. Soubor se stává členem Folklórního sdružení České republiky. Účastní se výměnného zájezdu do Dánska pod hlavičkou ZUŠ Ilji Hurníka.

.... Na přelomu roku 2005 a 2006 vzniká Malý Kolíček jako seskupení těch nejmladších dětí z řad žáků ZUŠ Ilji Hurníka. Přestože tyto děti teprve začínají poznávat krásu lidového umění ,nikterak si nezadají se svými staršími technicky vyspělejšími kolegy. Důkazem toho je první cena v celopražské soutěži lidových souborů s postupem do celostátního kola v Břeclavi

.... Dnešní generace souboru Kolíček ,která působí při ZUŠ Ilji Hurníka má tu čest být vlastně již šestou generací v historii souboru.

vedení

  • Božena Novotná
  • Milan Ort

Božena Novotná

vedoucí souboru a pedagog smyčcového oddělení

zakladatelka souboru Kolíček a jeho současná umělecká a organizační vedoucí. Práci s dětmi v oblasti folklóru se věnuje již dlouhá léta. Pochází z Valašského Meziříčí a vystudovala konzervatoř v Ostravě, v houslové třídě prof. M. Melkuse, člena Ostravského kvarteta. Byla členkou řady folklórních souborů. Nyní působí jako pedagog na Základní umělecké škole Ilji Hurníka v Praze 2, kde vyučuje hru na housle a violu. Ve své houslové třídě vychovala několik výjimečných hudebních talentů. Tito její žáci jsou dnes absolventy konzervatoře a AMU a pokračují v umělecké dráze jako sólisté nebo se věnují pedagogické profesi. Ve snaze o zachování tradice a pokračování souboru Kolíček nezapomíná ani na tu nejmladší generaci svých žáků. Organizuje pro ně Malý Kolíček jako přípravný soubor, kde se věnuje opravdu těm nejmenším.

Milan Ort

autor hudebních úprav a odborný poradce

spolupracuje s Kolíčkem prakticky od jeho vzniku v roce 1992. Nejprve působil jako organizační a umělecký vedoucí souboru. Dnes se věnuje převážně umělecké oblasti. Z jeho autorské dílny pochází hudební zpracování souborového repertoáru. Podílí se na dramaturgii vystoupení a koncertů jako odborný poradce. Stará se i o publicitu souboru a vytváření jeho vlastního hudebního profilu. Je žákem Vojty Hrubého, člena Kadaňského kvarteta a houslového pedagoga, který působil dlouhá léta také jako umělecký vedoucí Strakonické dudácké muziky. Byl členem řady folklórních souborů a seskupení jako např. Jarošovci, Kytice, Pražské folklórní trio, Limbora, CM Akademik apod., kde nejen aktivně hrál jako člen či primáš muziky, ale podílel se také na tvorbě repertoáru a úpravách lidových písní.